WALA Fondacija

Fokusiranje na ljude

Dobit je neophodna osnova za razvoj kompanije. Međutim, ova činjenica ne treba da postane glavni cilj kompanije, već i dalje sredstvo za sprovođenje svojih ideja u život. Ovo je bilo čvrsto uverenje Dr. Rudolfa Hauschke, za koga je profit bio samo sredstvo za ostvarenje ovog cilja. Cilj kompanije je bio da obezbedi antropozofske lekove za ljude kojima su potrebni.

Ovaj pogled je otvorio niz pitanja u vezi najboljeg pristupa koji treba preduzeti za njegovu firmu.

Ko je vlasnik kompanije?

Kako da se korporativna ideja sačuva u dužem periodu?

Kako i kome je neophodno da se operativni profit distribuira?

Da li je privatno vlasništvo kompatibilno sa misijom kompanije za proizvodnju antropozofskih lekova?

sledeća