Dobar zdravstveni vodič - Oči

Oči

Za oko se često kaže da je kapija duše ili ogledalo naših najdubljih emocija. To je takođe visoko razvijeno anatomsko čudo koje obrađuje podatke trenutno i prenosi ih ka mozgu, izražavajući emociju na način koji prkosi svim objašnjenjima. Sa samo jednim pogledom - bilo da je nasmejan, ispitivački, umoran ili ljubavni – može da izrazi svoje emocionalno stanje, a ponekad čak i otkrije šta misli. Oko je kapija koja je otvorena u oba pravca.

Ova veza između spoljašnjeg sveta i unutrašnjeg sveta, podleže stalnim pritiscima u našem vizuelno orijentisanom društvu. Mi dobijamo 90% naših osećajnih percepcija putem oka. U takvoj situaciji, nije ni čudo da oko povremeno pocrveni ili je suvo.