Dobar zdravstveni vodič - Oštećenja na koži

Rane

Simptomi:

  • Ogrebotine kože
  • Posekotine
  • Suzenje(vlaženje), slabo zarastanje rana

Šta možete da uradite:

Svežim posekotinama treba prvo dozvoliti da iskrvare kako bi se sve klice koje su ušle u ranu, izbacile. Nakon toga, održavati vlažnom okolinu rane primenom hidrokoloidnog flastera u pravcu posekotine, istovremenim nežnim pritiskanjem ivica rane. Pažljivo očistite prljavštine - zapečene ogrebotine sa esencijom nevena. U slučaju povreda izazvanih prodorom stranih tela (zarđali ekseri, krhotine stakla itd), ujeda ili izuzetno prljavim ili ranama koje intenzivno krvave, uvek posetite lekara.