Sušenje

Obezbeđenje kvaliteta

Za sušenje lekovitog bilja uputstvo kompanije o kvalitetu sadrži niz standardnih operativnih procedura koje opisuju različite operacije kao što su pripremni radovi, radovi na održavanju i profesionalna bezbednosna pravila. Ove procedure se revidiraju svake godine i ažuriraju ako je potrebno. Zaposleni koji rade u WALA biljnoj bašti, učestvuje u godišnjim kursevima o sprovođenju standardnih operativnih procedura.