Od zemljišta do finalnog proizvoda

Bez obzira da li su to pilule, masti, esencije ili maskara mase - oni moraju svi zadovoljiti mikrobiološki, senzorno i analitički. Ove intenzivne kontrole su skladu sa međunarodnim farmaceutskim proizvodnim standardima i WALA ih primenjuju ne samo za lekove već i za kozmetičke proizvode.

prethodna