Dobar zdravstveni vodič - Digestivni trakt

Digestivni trakt

Bliže gledano, naš probavni sistem - koji ide od usta do rektuma preko stomaka - je jedan kontinuirani kanal koji spaja spoljni svet. Sa dužinom od osam metara i ukupnom površinom od preko 200 m², on stoji kao stražar unutrašnjosti tela, prateći sve nove supstance koje su unete. Pored toga, on ima sve važne funkcije uzimanja hrane koja potiče spolja. - tj stranih materija - i preradjuje ih na takav način da mogu biti prihvaćene i koristiti telu. Kada je žučna kiselina stomaka razgradila hranu i uništila bakterije, digestivni sokovi tankog creva odvajaju razložen materijal u pojedinačne komponente - amino kiseline, ugljene hidrate i masti - uz pomoć žučnog sekreta i pankreasa. Ovaj proces menja prvobitne strane materije u korisne komponente, što je najvažniji preduslov za mogućnost da ih prihvati u organizmu, i kasnije koristiti za proizvodnju novih složenih supstanci. U tankom crevu - koja se nalazi odmah ispod - i u debelom crevu, sve tečnosti i vitalna supstanca kao što su soli, se uzimaju iz razloženog materijala, koji zauzvrat izaziva zgušnjavanje sadržaja creva. U debelom crevu, ovaj proces je potpomognut putem nekih 400 različitih tipova bakterija, od kojih neke proizvode vitalne supstance za nas, kao vitamin K. Na kraju, preostali razgrađeni materijal koji se više ne može koristiti se izbacuje na kraju debelog creva.