Kompostiranje u WALA biljnoj bašti

Upotreba komposta

Čim su procesi razlaganja u kompostu završeni, kompost se može primeniti u lejama. U zavisnosti od kvaliteta zemljišta i korišćenja leja, npr. za biljke sa visokim ili niskim hranljivim zahtevima, godišnjim ili višegodišnjim, različite količine komposta se ukopavaju lopatom ili ponekad sa kultivatorom (sa četvorokrakim uloškom) ili motikom. Prevrtanje u jesen i kasnije delovanje mraza tokom zime imaju veoma pozitivan uticaj na strukturu zemljišta.

Komposti od drveta se razbacuju ispod drveća i žbunja u jesen. Odabrana smeša finog trošnog i plodnog humusa, rastresuje mešani kompost sa sadržajem finog peska i koristi se za rasadnu zemlju u staklenicima.

Ovo redovno dodavanje komposta poboljšava dugoročnu plodnost zemljišta i promoviše vitalne procese i snage u prirodi. U isto vreme čini zemlju receptivnu za kosmičke uticaje. Ovo daje biljkama povećanu otpornost na štetočine i bolesti.