Berba

Instrukcije za berbu

Uzgoj i berba se vrše u skladu sa priručnikom kompanije o kvalitetu GAP smenicama (Dobra poljoprivredna praksa). Postoji poseban postupak za berbu za svaku lekovitu biljku koji sadrži posebne uslove:

  • Opis postupka berbe
  • Operacije posle berbe, npr. dokumentacija, određivanje prinosa, itd.

Standardne operativne procedure postoje za svaku berbu.One se godišnje pregledaju I ažuriraju ako je potrebno.Zaposleni koji rade u WALA biljnoj bašti, redovno se usavršavaju u sprovođenju procedura.