Berba

Procedura za berbu

Sledeći opis berbe bele rade ilustruje postupak za berbu:

Bellis perennis, bela rada, se koristi kao sastojak kod Dr.Hauschka tonera za parenje lica i čišćenje. Cvetne stabljike se mogu brati nekoliko puta u periodu od aprila do septembra. Svako uključen u berbu je detaljno upoznat sa posebnim karakteristikama ove berbe. Plod se seče tačno iznad zemlje i stavlja u korpe. Osoba zadužena za berbu je odgovorna za nadgledanje kvaliteta berbe i pažljivo dokumentovanje procesa, kvalitet i prinos. Biljni materijal dobija broj serije i posle pregleda i oslobađanja, uzima se direktno za dalju preradu.