Uzgajanje

Dokumentacija

Sve informacije o sadnji, kao što su setva, početak klijanja, izvori, vrste, presađivanje i rasad, žetva semena, itd, su pažljivo dokumentovani u "Dokumentacija o uzgajanju - lekovito bilje".