Uzgajanje

Kvalitet semena

Kvalitet semena je važan faktor. Mi ubiramo većinu našeg semena iz WALA bašte. To se radi od početka leta do jeseni. Važno je naći optimalno vreme za berbu da bi se osigurala dobra klijavost semena sledeće godine. Nakon berbe, seme se čuva na suvom mestu da dalje sazreva. Tokom zimskih meseci se čiste i čuvaju na hladnom mestu u odgovarajućim, pažljivo obeleženim kontejnerima za narednu sadnju.