Lekovi od A-Z

Bronchi Plantago Globuli velati

Kvalitativni i kvantitativni sastav aktivne/ih supstance/i:

Bronhije vola (Bronchi bovis GI) Dil.D16 0.1g/10g (izraženo na supstancu)

Koren sveže biljke divlje tikve(Bryonia cretica ferm 33b) Dil.D7 0.1g/10g(izraženo na supstancu)

Herba konopljuše (Eupatorium cannabinum ex herba ferm33c) Dil.D7 0.1g/10g(izraženo na supstancu)

Grkljan vola ( Larynx bovis GI) Dil.D16 0.1g/10g(izraženo na supstancu)

List uskolisne bokvice (Plantago lanceolata e foliis ferm 34c) Dil.D5 0.1g/10g(izraženo na supstancu)

Pirit triturat,vodeni Dil.D14 0.1g/10g(izraženo na supstancu)

Nosna sluzokoža vola(Tunica mucosa nasi bovis GI)Dil.D13 0.1g/10g(izraženo na supstancu)

Farmaceutski oblik:

pilule

Upozorenje:

Sadrži saharozu i laktozu.

Veličina pakovanja:

Bočica staklena, 1x20g

Za informacije o rizicima i neželjenim dejstvima pročitajte uputstvo i pitajte svog lekara ili farmaceuta.