Lekovi od A-Z

Euphrasia Augentropfen

Kvalitativni i kvantitativni sastav aktivne/ih supstance/i

Vidac, sveža biljka, fermentisana (Euphrasia derm 33c Dil.D2) 0.05g/0.5ml

Etarsko ulje svežih cvetova ruže (Rosae aetheroleum Dil.D7) 0.05g/0.5ml

Farmaceutski oblik:

kapi za oči, rastvor

Veličina pakovanja:

5 jedno - doznih kontejnera, 10 jedno-doznih kontejnera, 30 jedno-doznih kontejnera, svaki od 0.5 mL kapi za oči

Za informacije o rizicima i neželjenim dejstvima pročitajte priloženo uputstvo i pitajte svog lekara ili farmaceuta.