Lekovi od A-Z

Calcium Quercus Globuli velati

Kvalitativni i kvantitativni sastav aktivne/ih supstance/i:

Kora hrasta lužnjaka/kitnjaka sa kalcijum-karbonatom, rastvor (Quercus robur/petraea e cortice cum Calcio carbonico solution) D6 1g/10g(izraženo na supstancu)

Farmaceutski oblik:

pilule

Upozorenje:

Sadrži saharozu(šećer).

Veličina pakovanja:

Bočica staklena, 1x20g

Za informacije o rizicima i neželjenim dejstvima pročitajte priloženo uputstvo i pitajte svog lekara ili farmaceuta.